ดาวน์โหลดแบบทดสอบ SAMSEN Pre – Test 2021

ห้องเรียนพิเศษ รอบเช้า

   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 
       - ดาวน์โหลดแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
       - ดาวน์โหลดแบบทดสอบวิชาอังกฤษ 
       - ดาวน์โหลดเฉลยรวม ( 2 แบบทดสอบ / 3 วิชา )

   วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 
       - ดาวน์โหลดแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
       - ดาวน์โหลดแบบทดสอบวิชาอังกฤษ 
       - ดาวน์โหลดเฉลยรวม ( 2 แบบทดสอบ / 3 วิชา )

ห้องเรียนปกติ รอบบ่าย

   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
       - ดาวน์โหลดแบบทดสอบ
       - ดาวน์โหลดเฉลย 5 วิชา

   วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
       - ดาวน์โหลดแบบทดสอบ
       - ดาวน์โหลดเฉลย 5 วิชา

การวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟโดยวิชาการ สามารถติดตามได้ที่
เฟสบุ๊ก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (@samsenor)
https://www.facebook.com/samsenor


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศผลสอบ
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยสามารถดูคะแนนจากเว็บไซต์ samsenpretest.com และ ติดประกาศที่ชั้นล่างอาคาร 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ samsenpretest 2021 อย่างเป็นทางการทางออนไลน์

- ประกาศผลสอบ เรียงตามเลขประจำตัว ปกติ   Link 1  Link 2  Link 3
- ประกาศผลสอบ เรียงตามเลขประจำตัว พิเศษ   Link 1  Link 2  Link 3
- ประกาศผลสอบ เรียงคะแนนรวม ปกติ   Link 1  Link 2  Link 3
- ประกาศผลสอบ เรียงคะแนนรวม พิเศษ   Link 1  Link 2  Link 3
- ประกาศผลสอบ เรียงคะแนน แยกตามชั้น ปกติ   Link 1  Link 2  Link 3
- ประกาศผลสอบ เรียงคะแนน แยกตามชั้น พิเศษ   Link 1  Link 2  Link 3
- ประกาศผลสอบ เรียงคะแนน แยกตามชั้น เทียบคะแนนเต็มกับการสอบเข้า ESC_MSEP   Link 1  Link 2  Link 3
- ประกาศผลสอบ เรียงคะแนน แยกตามชั้น เทียบคะแนนเต็มกับการสอบเข้า EP   Link 1  Link 2  Link 3
- ประกาศ คะแนนรวม - คะแนนสูงสุด   Link 1   Link 2   Link 3

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086 151 7308
#################################################