กรณีที่ผู้สมัครต้องการชำระเงินเพิ่มเติมจากการขอเพิ่มรอบการสมัครสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการโอนเงินได้ที่นี่ พิมพ์แบบฟอร์มการโอนเงิน